Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2020

Ludzie zapamiętują to, co chcą zapamiętać, a nie to, co działo się w rzeczywistości. Każdy bowiem barwi ją po swojemu, każdy w swoim tyglu czyni z niej własną miksturę. Dotarcie więc do przeszłości jako takiej, takiej, jaka była ona naprawdę, jest niemożliwe, dostępne są nam tylko różne jej warianty, mniej lub bardziej wiarygodne, mniej lub bardziej dziś nam odpowiadające. Przeszłość nie istnieje. Są tylko jej nieskończone wersje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted from0 0 viadupiday dupiday
3062 2f6f 390
Reposted fromnooneishere nooneishere viarobints robints
Sponsored post
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
3853 490c 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzisniezasne dzisniezasne
1997 b5b2 390
Reposted fromtwice twice viadzisniezasne dzisniezasne
4755 a8b5 390
Reposted fromowca owca viapoolun poolun

May 17 2020

1010 6419 390
9162 70ce 390

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viapchamtensyf pchamtensyf
5087 e87d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzisniezasne dzisniezasne

May 14 2020

1600 c770 390
0725 692d 390
Reposted fromfungi fungi vialaparisienne laparisienne
Reposted fromshakeme shakeme vianoticeable noticeable
1386 145e 390
Reposted fromnutt nutt viasatyra satyra

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viapchamtensyf pchamtensyf

May 10 2020

4961 a76c 390
1101 7ecb 390
Reposted fromslodziak slodziak vialaparisienne laparisienne
2105 6d77 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaIgnition Ignition
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...