Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2020

Reposted fromFlau Flau via0 0

January 22 2020

7132 2d32 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viahormeza hormeza
7654 6750 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahormeza hormeza

January 21 2020

6574 ce55 390
Reposted frompiehus piehus viaabsstract absstract

January 19 2020

2744 3d6e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
8549 4a08 390
Reposted fromxawery xawery viabeminehoney beminehoney
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz viabeminehoney beminehoney
(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frommhsa mhsa viabeminehoney beminehoney
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapchamtensyf pchamtensyf
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
4315 1c27 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viapchamtensyf pchamtensyf
5710 d9fb 390
Przybora. 
Reposted fromrol rol viaHypothermia Hypothermia
9767 3db4 390
Reposted frombrumous brumous viaHypothermia Hypothermia

January 05 2020

Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaPecon Pecon

January 04 2020

7356 4a86 390
Reposted froms3 s3 viabehindmyeyelids behindmyeyelids
9865 b9a7 390

– Znasz ten moment, kiedy spotykasz kogoś nowego i po chwili okazuje się, jakbyście znali się całe życie? – zapytała.

Zastanowiłem się przez chwilę.

– Nie.

– Ja też nie. Szkoda – dodała.

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vialaparisienne laparisienne
2886 8d37 390
Does it get easier?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl