Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

0399 84c5 390
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaargentum argentum
1371 69ac 390

serotonin - happiness, satisfaction
dopamine - love, passion, pleasure
acetylcholine - learning, memory, dreaming

Reposted fromdiegueus9 diegueus9 viasomeonelikeme someonelikeme
6200 7e98 390
Reposted fromIriss Iriss viaFarill Farill
8574 f00e 390

nevver:

Stop playing with your food, Gaku

Reposted fromnoisetales noisetales viaFarill Farill

March 03 2017

5727 b34f 390

Léon 1994 reż.Luc Besson

Reposted fromilovemovies ilovemovies viaFarill Farill

February 15 2017

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viamarlboro marlboro

July 05 2015

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

July 04 2015

7886 832f 390
Reposted fromphilipp philipp viaKryptonite Kryptonite

June 24 2015

1740 2882 390
  Hotline Miami (2) is coming
Reposted fromVegelus Vegelus viagreenrose greenrose

June 22 2015

Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
5633 9bef 390
Reposted fromkaiee kaiee vialiars liars

June 20 2015

June 15 2015

1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viastonerr stonerr

June 13 2015

Michiel Huisman for Elle NL 2015

June 12 2015

0976 0ca5 390

magic-of-eternity:

Magic sky. Magic art. Magic painter.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaCarridwen Carridwen

deepsh0t11:

This is what happiness looks like

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaiblameyou iblameyou
7496 459c 390
Reposted fromspierdalajcie spierdalajcie viaargentum argentum

June 11 2015

I tak, w miarę jak słońce przygrzewało i liście na drzewach strzelały z pąków szybko jak na filmie, nabierałem owego znanego przekonania, że wraz z nastaniem lata życie rozpocznie się na nowo.
— F. Scott Fitzgerald "Wielki Gatsby"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl