Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2019

1022 1f18 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
6827 74d9 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
1146 6115 390
Reposted fromOlleandra Olleandra vialiona liona
2673 a132 390
Reposted fromyveee yveee viaeyot eyot
9432 141c 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaeyot eyot
1949 f9b0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacherrykiss cherrykiss
6689 a638 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianoticeable noticeable
9467 9296 390
2238 8987 390
Froteczka
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viameem meem
1010 6419 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viauszaty uszaty
5069 a8df 390
Reposted fromamatore amatore viaalcohoolic alcohoolic
3296 0dbf 390
Reposted fromFienrira Fienrira viasomeonelikeme someonelikeme
you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial viasomeonelikeme someonelikeme
0499 8eaa 390
Reposted fromowca owca viasomeonelikeme someonelikeme
Czego boicie się najbardziej? Bo ja pięknego mieszkania, w którym będzie gościć cisza. Brudnego kieliszka od wina i pustej butelki, którą sama będę musiała sprzątnąć. Zakurzonego pokoju się boję, bez mebli, bez śmiechu odbijanego od kolorowych ścian, bez dziecięcych marzeń w środku. Boję się nieznajomych płaszczy rzuconych niedbale na kanapę i skarpetek w rozmiarze, którego nie poznaję. Jedzenia na wynos, pudełek od pizzy, tych samych płyt w radiu od lat. Choinki się boję, tej bez prezentów pod spodem, skromnej święconki, której nikt nie zje, tortu którego nie podzielę i telewizora, którego nikt nie zgasi do rana. Boję się zimna w nocy, koca daleko, boję się drogich szpilek i bielizny z koronki. Boję się że będę miała wszystko, a tak naprawdę nic. Bo co to za życie, nawet najlepsze, jeśli nie masz go z kim dzielić?
— "Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?"
3831 9087 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaFarill Farill
1163 2226 390

April 26 2017

7275 5b12 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaFarill Farill

March 15 2017

0399 84c5 390
Reposted fromgrarzynka grarzynka viazembata zembata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl